cu-ce-ne-ocupam

rolul PROFESIONISTULUI CORPORATE ADVISOR

Corporate Advisor joaca un rol crucial in procesul de admitere la tranzactionare pe PROSPECTS si sare responsabilitatea de a se asigura ca societatea indeplineste standardele corespunzatoare de administrare, conducere si supraveghere a activitatii societatii si transparenta informativa. Corporate Advisor va asista de asemenea societatea in vederea admiterii la PROSPECTS prin serviciile de asistenta profesionala si consultanta specifica in vederea completarii tuturor formularelor necesare a redactarii business plan-ului si a altor documente necesare de informare, conform Regulamentului PROSPECTS  http://www.smePROSPECTS.com/images/PROSPECTS_rules.pdf

IN FAZA PREGATITOARE:

Se efectueaza un proces de due diligence asupra companiei, a actionarilor si a personalului cheie din management. Primul nivel de due diligence se refera la informatiile generale si legale ale societatii, la structura capitalului, la conducerea societatii si a regulilor de administrare, conducere si supraveghere a activitatii societatii, la trecerea in revista a sectorului specific si a operativitatii societatii, precum si a pietelor de referinta, a concurentilor si a eventualelor avantaje competitive fata de acestia.

In baza rapoartelor si a documentelor publicate, a bilanturilor si altor situatii reprezentative pentru specificul societatii, prin dialogul constant cu reprezentantii echipei de conducere a societatii, se evalueaza capacitatile de management si cele operationale, natura afacerii societatii, regulile de administrare, conducere si supraveghere a activitatii societatii, zonele de risc caracteristice industriei precum si cele specifice societatii.

Se efectueaza un proces de due diligence asupra societatii, a actionarilor acesteia si a personalului cheie din management.

Ulterior oferim servicii profesionale de consultanta si suport alaturi de profesionistii specializati pentru elaborarea business plan-ului si a celorlalte documente necesare in procesul de admisie la cotatie precum si pentru identificarea structurii si a optiunilor de finantare optimale, asigurandu-ne in paralel ca societatea va indeplini toate criteriile de eligibilitate.

In fine, vom asista societatea in pregatirea, redactarea si prezentarea situatiilor contabile di a celorlalte informatii cerute de Regulament si – in cazul ofertelor publice initiale – in incheierea contractelor cu intermediarii autorizati pentru evaluarea si stabilirea pretului de emisiune, pentru  definirea fluxurilor informative si operationale necesare negocierii intrumentelor financiare listate, precum si compensarea si decontarea acestora in conditii de eficienta operativa.

IN FAZA DE depunere a cererii de admisie la cotatie pe PROSPECTS:

In faza de depunere a cererii, Corporate Advisor trebuie sa se asigure ca procesul este pe deplin inteles de catre actionari, administratori si de catre membrii conducerii operative a societatii, si ca toate informatiile relevante sunt dezvaluite in mod clar, complet si neechivoc.

Corporate Advisor se va asigura ca administratorii societatii inteleg pe deplin care le sunt obligatiile si indatoririle care nasc cu admiterea la tranzactionare pe PROSPECTS si astfel au capacitarea de a  pregati si publica toate informatiile necesare procesului de care acestia au cunostinta (sau care ar fi rezonabil pentru ei sa le obtina).

Corporate Advisor se va asigura ca societatea a implementat proceduri care sa garanteze conformitatea si transparenta informativa, prin confirmare scrisa din partea administratorilor societatii privind crearea de proceduri interne suficient de riguroase pentru redactarea, prezentarea si difuzarea in mod corect, complet si clar a tuturor informatiilor din documentul de admitere, conform Regulamentului PROSPECTS.

Corporate Advisor, impreuna cu administratorii societatii va recolta documentele de admitere, va completa listele asociate de verificare, va semna alaturi de reprezentatul legal al societatii cererea de admisie la cotatie pe PROSPECTS si o va depune la Bursa din Malta.

IN FAZA FINALA A PROCESULUI DE ADMITERE SI PENTRU FIECARE CLIENT PROSPECTS:

Corporate Advisor va mentine contracte de servicii pe toata perioada in care societatea client este listata pe PROSPECTS (modificarile aduse acestor contracte vor fi notificate imediat societatii client si Bursei din Malta).

Corporate Advisor  isi va pastra calitatea de consilier independent si va respecta confidentialitatea dintre echipele de servicii si documentele legate de societatile clienti PROSPECTS pe de-o parte si alte servicii catre alti clienti PROSPECTS, pe de alta parte.

Corporate Advisor isi va pastra independenta fata de societatile clienti PROSPECTS, cu evitarea conflictelor de interese si respectand datoria de a proteja reputatia MSE ca piata de capital (modificarile aduse acestei independente vor fi aduse imediat la cunostinta societatii client PROSPECTS si Bursei de Malta).

Admiterea la tranzactionarea pe PROSPECTS este un prilej de mare mandrie si onoare pentru orice IMM, care implica o importanta responsabilitate in fata propriilor actionari, a pietei, a investitorilor si a publicului.

Corporate Advisor va interactiona in mod regulat cu Bursa din Malta si astfel cu piata, in dialog permanent cu societatea cotata, conform Regulamentului PROSPECTS.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declarație de Demetra Corporate Advisors Ltd.: Web statement